Werkwijze


Voor het ontwerpproces is er een soort van format die wij al jaren hanteren. Afhankelijk van het type buitenruimte en project volg je het systeem en pas je een bepaalde stap wel of niet toe om tot een goed ontwerp te komen. Stap 1 Is de inventarisatie die bestaat uit het bekijken van het wensen, eisenpakket, idee, locatie, aanwezige beplanting en eventueel materialen etc.. Bij grotere projecten wordt ook naar bestemmingsplan, wettelijke regels, bebouwing, infrastructuur en massa&ruimte etc.. gekeken. Stap 2 Bestaat uit de analyse van deze gegevens, sterke en zwakke punten en eventueel aanvullend onderzoek. Stap 3 Bestaat uit het ontwikkelen van een visie met oplossingen, vertalen wensen, eisen en de essentie van het plan. Stap 4 Concept, compositie en/of thema voor het plan.

Stap 5 Het uitwerken van alle gegevens tot een schetsplan, praktische en technische uitwerking, materialisatie mogelijkheden, prijsindicatie. Stap 6 Eventueel volgt een voorlopig ontwerp een zogenaamde VO. met aanvullingen en/of wijzigingen. Stap 7 Definitief ontwerp van de buitenruimte, tuin of project op schaal. Stap 8 Detaillering, uitwerking bouwkundige objecten op schaaal, doorsneden etc.. Stap 9 Impressies van het plan door middel van perspectieven, referentiebeelden, isometries, axometrie, 3D animatie en dergelijke. Stap 10 Beplantingsplan van het ontwerp met overzichtslijsten, bestellijsten en andere bescheiden. Stap 11 Onderhouds/beheerplan in rapportvorm, schema's voor de toekomst om tot goede streefbeelden en eindbeeld te komen.