Landschapsplan


Plan voor ecologische verbindingen, beekherstel en versterken coulissen landschap. Verder zijn onderzocht en uitgewerkt alternatieve agrarische bedrijfsactiviteiten, recreatie mogelijkheden en wijzigingen in infrastructuur door aanleg nieuwe weg. Bestudeerd is hoe de cultuurhistorische elementen te behouden, in te passen en te versterken. Het plan dient als sturende visie en concept voor toekomstige ontwikkelingen in het landschap, uitbreidingen nieuwbouwwijk en aanleg nieuwe ontsluitingsweg plangebied. Gedurende een half jaar is het gebied geïnventariseerd, is er materiaal verzameld en overleg geweest wat uiteindelijk tot een masteplan leidde.

In dit plan is met name gezocht naar oplossingen voor vrijkomende agrarische gronden, gebouwen door beëindigen bedrijven. Hierdoor valt ook een stuk beheer van het landschap weg wat eeuwen door boeren is gedaan. Echter dit bied ook weer mogelijkheden voor recreatie en andere bedrijfsactiviteiten van de voormalige agrarische gebouwen. Om het gebied aantrekkelijker te maken en de compensatie die gerealiseerd moet worden ivm de aanleg nieuwe weg zijn er ook mogelijkheden voor de natuur. Kleine enclaves van bosjes, groenstroken kunnen in de toekomst aan elkaar gekoppeld worden tot een groter geheel.