Tilburg Groeiplaatsverbetering


Tijdens een grootschalige wegreconstructie en vervangen van veel kabels en leidingen gedurende een langere periode dreigde deze bomen schade op te lopen. Om de schade te beperken en de bomen die slechte groeiplaatsen hadden is er voor gekozen vanwege om voedingspijlers aan te brengen.De mogelijkheden om grootschalige groeiplaatsverbetering toe te passen waren er niet. Het werk was te ver gevorderd en de aannemer had een deadline voor oplevering werk. Door de voedingspijler methode te gebruiken werden storende en harde lagen doorbroken waardoor er een betere vochthuishouding ontstond. Ook kan de boom door hierdoor naar diepere lagen ontsnappen en krijgt hij extra voeding. 

De pijlers zijn gevuld met een speciaal samengesteld mengsel van bomengranulaat en bomengrond. Natuurlijk is een voldoende groot groeiplaatsvolume proberen te bereiken de optimale situatie, maar bij bestaande bomen die in het verleden in een te krap wegprofiel zijn geplant is dit niet altijd mogelijk. Het aanbrengen van voedingspijlers, ploffen van de grond en extra voeding aanbrengen zijn echter mogelijkheden die indien minder optimaal  de conditie van de boom in stand houden. Hierdoor verlengd men toch de levensduurverwachting van de bomen en verbeterd men de conditie waardoor infecties van bijvoorbeeld schimmels minder kans hebben.