Landerd populieren


Langs een weggetje in het buitengebied van Schaijk werden door een bewoner ronde gaatjes aangetroffen in de stamvoet van deze rij populieren. Ons werd verzocht om dit nader te onderzoeken, de bomen VTA te controleren en advies uit te brengen. Na een onderzoek van deze 60 bomen bleken er 3 dusdanig aangetast tezijn inwendig door met name de wilgenhoutrups dat ze onder de categorie risicobomen vielen. Een boom had zelfs zo weinig restwanddikte dat deze in aanmerking voor noodkap kwam.

Tijdig ingrijpen in zo'n geval is wenselijk omdat de wilgenhoutrupsen van de haardboom naar een volgende kunnen lopen en daar ook een aantasting veroorzaken in de bast. Door deze openingen krijg je weer nieuwe ei afzetting van de vlinders en verspreiding. Tevens waren deze bomen door de horzelvlinder aangetast gezien het grote aantal kleine ronde gaatjes en gevonden larven en poppen.