Den Bosch sanering


Na het opleveren van het nieuwe pand van de roeivereniging in den Bosch moest de buitenruimte ingericht worden. De afgelopen honderden jaren is deze locatie gebruikt als vuilstort door de Boschenaren. Een gedeelte van de gracht rondom de vestingwerken is hierdoor gedempt en zo'n 5 meter hoger komen te liggen. Dit was niet het probleem maar de verffabriek die hier in de 20e eeuw had gestaan had de grond ernstig vervuilt. Na diverse onderzoeken is toch besloten op deze locatie een nieuw onderkomen voor de roeivereniging te bouwen. De vervuilde grond is ontgraven en afgevoerd naar Moerdijk. Op de gesaneerde stonden echter ook een aantal monumentale oude kastanjebomen en een rij jongere exemplaren. Deze bomen zijn eerst allemaal geinspecteerd en VTA gekeurd en gesnoeid waarna een plan van aanpak is opgesteld om de grond tussen de wortels te saneren.

Vroeger waren zulke bomen op een grondsanerings plek gevelt echter met de huidige technieken konden ze behouden blijven. Het oppervlakkig verwijderen van verontreinigde grond gebeurt middels zuigen op een lage stand waardoor er bijna geen schade aan de haarwortels ontstaat. De diepere lagen worden met een hogere zuigkracht verwijderd eventueel met behulp van zogenaamd ploffen van de grond. Vrijkomende grond wordt gebufferd in de zuigwagen en kan overgekipt worden in een container. Voor zulke projecten is dit een schone efficiente manier om vervuilde grond te verwijderen. Na het verwijderen van de grond is er een zogenaamde leeflaag van antiworteldoek aangebracht die met metingen qua diepte en oppervlakten in kaart gebracht is. Toekomstige generaties kunnen zo traceren wat er onder de grond aanwezig is en op welke diepte.