Ecologie


Plan voor ecologische verbindingen, beekherstel en versterken coulissen landschap in agrarisch gebied. Onderzoek en inventarisatie plangebied en rapportage mogelijkheden. De tijdsduur van onderzoek tot realisatie van zo'n project kunnen wel 10 tot 20 jaar duren. Voor specifieke gedeelten worden bedrijven ingehuurd met diverse disciplines. Uiteindelijk ontstaat er gebaseerd op de onderzoeken en conclusies een visie tot herinrichting van het landschap. Door wijzigingen in beleid en financiële middelen is het dan ook niet altijd zeker dat zo'n plan ooit uitgevoerd gaat worden.

De tijdens onderzoek aangetroffen flora en fauna is vaak leidend in de uitwerking masterplan. Deze zogenaamde doeltypes die al in het landschap of aan de randzône aanwezig zijn bepalen het ontwerpproces. Niet de esthetische vormgeving maar de ecologische randvoorwaarden zijn belangrijk. Wat is er nodig om bepaalde dieren in het gebied te krijgen, enclaves waar ze aanwezig zijn te verbinden. Er dient dan ook gekeken te worden in de grotere context om aanwezige verbindingszônes uit te breiden of te versterken.